VEDRAN

JAKUPOVIĆ

Doktor je nauka iz oblasti Management i Leadership i magistar stomatoloških nauka. Specijalista je ortodoncije. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u farmaceutskoj i bankarskoj industriji gdje je vodio marketing, sales i PR timove.

Trenutno je docent na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i na Univerzitetu SSST na predmetima Menadžment u zdravstvu, Upravljanje kvalitetom u zdravstvu, Liderstvo u zdravstvu i Ekonomika u zdravstvu. Povremeno radi i kao business trener i predavač u oblastima ortodoncije, managementa i marketinga.

"Pogled s Memli strane"

Knjiga “Pogled s Memli strane” je u audio formatu snimljena u Biblioteci za slijepa i slabovidna lica u BIH u maju 2023.